Nolltolerans mot mobbare

 
 
 
 
Mobbning är kränkande särbehandling som innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp till exempel en syskongrupp eller en arbetsplats.

Mobbning handlar i många fall om att skaffa sig makt och status. Studier visar att mobbare vanligen har gott självförtroende men begränsad empati (Olweus, 1991). Mobbare trivs med den makt det innebär att kunna kontrollera och trakassera en annan individ. För att uppnå sitt mål behöver mobbarna den tysta massan till hjälp, det vill säga betraktare, som höjer mobbarens status genom att avstå från att ingripa. För att stävja mobbning är det nödvändigt att ingripa mot dem som mobbar genom att reagera och agera och därigenom sänka toleransen för mobbning. 

Mobbning består av olika former av trakasserier:

  • Fysisk mobbning ( t.ex. slag och sparkar)
  • Verbal mobbning (t.ex rykten, hot och nedsättande kommentarer)
  • Psykisk mobbning (t.ex blickar, suckar, kommentarer, utfrysning)
  • E-mobbning (t.ex. rykten och lägga ut bilder utan tillåtelse på olika nätforum)
  • Övriga former (t.ex. beställa varor i den mobbades namn)

Mobbning bland vuxna handlar oftast om falska anklagelser och exkludering från sociala sammanhang. Vuxna mobbare hävdar ofta att det inte är mobbning de ägnar sig åt och kan därför försvara sitt handlande i termer av att "jag behöver inte prata med människor som irriterar mig" eller "jag bestämmer vem jag vill bjuda på min fest" 

Det är inte ovanligt att det finns ett psykopat i gruppen som blir avundsjuk på någon i gruppen som är bättre i någonting och får då behov av att sänka den personen för att själv framstå i bättre dager. Genom olika manipulativa knep kan mobbaren snabbt vända hela gruppen mot den utsatta.

Omgivningens passivitet är alltså en viktig faktor, som gör att mobbningen kan fortgå under lång tid, ibland åratal.

Idag lär vi barn att ta avstånd från mobbning. Alla barn vet, även om inte alla förstår, att om man inte tar avstånd från mobbning så är man själv en mobbare. Det önskar jag att alla vuxna också skulle förstå och ha kurage nog att agera därefter. Mobbning är alltid fel.