Kortsiktiga och korkade beslut

Mycket ska man höra innan öronen trillar av. Det ena värre än det andra. Priset tar socialtjänsten i den här ...... kommun. Den högsta chefen mailar att hon tycker att det är tråkigt att jag är missnöjd med deras insats. Mellanchefen mailar och beklagar att ingen tog ansvaret, vilket hon hade hoppats. Suck! Den ena tror att de gjort det dom ska enligt lagen och den andra hade hoppats att en annan aktör skulle ha tagit ansvaret. Det är så folk hamnar mellan stolarna i den här ...... kommun. Alla aktörer vaktar sin budget och struntar i att lagen säger att de skall samverka.
Det är så oerhört tärande och frustrerande att föra denna kamp och jag tänker med sorg i ♥ på alla som drabbas av de här chefernas kortsiktiga beslut. Det som försummas idag kommer att kosta skjortan i framtiden så det är lika bra att höja skatten och satsa på tidigt och rätt stöd för de som behöver det. Då minskar kostnaderna med tiden istället för tvärtom. Det krävs inte att man är något snille för att förstå detta.

Om man vänder sig åt rätt håll är det bara att fortsätta att gå.