Gallfeber

Vissa saker retar gallfeber på mig. En sådan är skolan brist på ansvar för att ge stöd till de elver som befaras att inte nå godkända betyg. Och det här stödet har eleverna rätt att få i alla ämnen. I och för sig kränkande att målet bara ska handla om lägsta nivå om eleven med rätt stöd har förmåga att nå MVG. Typiskt i en ointelligent, trög och inskränkt skolvärld. Jag är, som mina bloggläsare vet, mycket kritisk till hur skolan tar sitt ansvar för dessa elever och diskuterar det med alla, vare sig de vill eller inte vill. Ingen kommer undan.
I min närhet på jobbet finns en person som hävdar att det blivit mycket bättre på den fronten det senaste året. Och javisst det skrivs kanske fler åtgärdsprogram men det som händelsevis kom fram på ett möte häromdagen med lärare från samtliga skolformer visade att det bara handlar om ett tidsödande pappersproducerande som endast har en funktion och det är att lägga pappren i valvet i händelse av att skolinspektionen kommer på besök. Det gör ont i mitt hjärta när jag tänker på alla dessa barn som lagligen tvingas att gå till en skola som är livsfarlig för dem. En skola som tar ifrån dom känslan av att vara goda nog. Vi stjäl alltså resurser från nästa generation med detta evinnerliga sparande bara för att slippa höja skatterna. Eller för att de som redan har sina lador fyllda ska slippa betala skatt på sina pengasamlingar. 

Det var kvällens funderingar.